بلند کردن صداها و دیدگاه های زنان

از طریق داستان سرایی، آثار هنری، مقالات، و بیشتر.

ما یک برنامه از Hui International، یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شده هستیم. 

collage of colored speech bubbles with imaged of women

برنامه ما

امکانات نامحدود: بلند کردن صداها و دیدگاه های زنان برای جهانی بهتر

امکانات نامحدود یک پادکست چند زبانه و چند فرهنگی است که صداهای متنوع و تجربیات مشترک را برجسته می کند.

ما بر مکالمات جذابی تمرکز می‌کنیم که جشن می‌گیرند و مسیرهایی را برای تغییرات مثبت شخصی و اجتماعی ایجاد می‌کنند - گفتگوهایی که زنان و دختران را در کالیفرنیا و سراسر جهان نشاط می‌بخشند. 

به پادکست گوش دهید 
White speech bubble
Image of the logo

قسمت 1
صابره یزدانی(Sabera Yazdani)

قسمت 1(دری): صابره یزدانی(Sabera Yazdani) اهمیت فرصت ها و تعلیم و تربیه برای زنان را مورد بحث قرار میدهد. تعلیم و تربیه برای مادران و اطفال آنها نیز مهم است و نه تنها برای زنانیکه به دنبال یک مسلک هستند. باور او اینست که اگر یک زن تعلیم یافته باشد تمام جامعه تعلیم یافته خواهد بود. صابره دانشگاه حقوق را با هدف ترویج عدالت و برابری در افغانستان خوانده است. آرزوی او دفاع از مردم بی دفاع در کشور اش بود. بعد از تجربه کردن تبعیض در هنگام خوردسالی اش، صابره به آرزوی برقراری عدالت و برابری در کشور اصلی اش بزرگ شد.  بعد از فراغت از دانشگاه حقوق، او با نهاد های حقوق بشر و حقوق زن کار نمود. حالا او در کمیته بین المللی نجات(International Rescue Committee) در سکریمنتو(Sacramento) کار مینماید و تلاش هایش را در زمینهء توانمند سازی زنان

الا به فارسی/دری گوش دهید  ➜
Different colored speech bubbles with icons in them

در ارتباط باشید

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید